Život bez střeva

Vážení členové a příznivci,

zveme vás na společné setkání s lékaři pracovní skupiny pro DPV (SKVIMP)

dne 28. listopadu 2014 ve FN Brno.

---

Na programu se objeví následující témata:

Odpoledne - společná část s lékaři

• Mobilní parenterální výživa (mluvčí bude upřesněn)

Informace z posledního jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a SKVIMP, kde bylo dohodnuto, že nový kód pro mobilní parenterální výživu, který zahrnuje úhradu přenosné infuzní pumpy, vstoupí v platnost 1. 1. 2015.

Opět si budete moci prohlédnout malou přenosnou pumpu a k ní určené batohy, příslušenství a další pomůcky a přípravky.

• Mezinárodní pacientská organizace (Monika Malíčková)

Prezentace informací z ženevského jednání - založení a program nově vzniklé organizace.

• Sledování/hodnocení kvality života pacientů na DPV (MUDr. František Novák)

Aktuální informace k tématu kvality života, který byl rozpracován 29. 11. 2013 na posledním setkání lékařů prac. sk. DPV a pacientů.

---

Dopoledne - samostatná část pro členy, pacienty a příznivce našeho spolku

• Oficiální vstup našeho spolku do ČAVO - Česká asociace pro vzácná onemocnění (Bc. Aleš Svoboda)

Informace z naší první účasti na členské schůzi ČAVO.

• APO - Akademie pacientských organizací (Monika Malíčková, Bc. Aleš Svoboda)

Informace o APO a naše zapojení do jejich akcí.

• Setkání pacientských organizací na americké ambasádě (Monika Malíčková, Bc. Aleš Svoboda)

Informace z této akce.

• Setkání pacientů v Polsku (Iva Svobodová)

Informace ze setkání + diskuze o uspořádání podobné víkendové akce vhodné i pro rodiny pacientů u nás.

TENTO PROGRAM JE PŘEDBĚŽNÝ A MŮŽE BÝT DÁLE UPRAVEN

---

Svůj zájem o účast a případně o ubytování (na noc před akcí či po akci + počet osob) nám sdělte na info@zivotbezstreva.cz, nebo mob. 603 212 528  nejpozději do 5.října 2014.