Akce v roce 2013

Dne 29.11.2013 se od 09:00 hod. v Akademickém klubu 1 LF UK na Karlově náměstí v Praze konalo 15. setkání pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu SKVIMP.

V úvodu MUDr. František Novák všechny zúčastněné přivítal. Následně dostal slovo Prim. MUDr. Karel Lukáš, který nás seznámil s historií VFN a Faustova domu, což bylo velice zajímavé. Poté program pokračoval prezentací centra DPV ve VFN Praha – MUDr. Meisnerová, MUDr. Novák, MUDr. Křížová a MUDr. Szitányi. Dalším bodem byla mobilní parenterální výživa. K tomuto tématu měl prezentaci MUDr. Petr Wohl z IKEM Praha a pacientka Monika Malíčková, která prezentovala svoje poznatky z cestování s DPV. Prezentace k nahlédnutí zde. Další prezentací byly výsledky z registru domácí nutriční podpory (REDNUP). Tuto prezentaci přednesl MUDr. Jan Gojda z Centra pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, II. interní klinika FN Královské Vinohrady Praha. Prezentace k nahlédnutí zde.

Dalším programem setkání byla úhradová vyhláška. K tomuto tématu hovořila Havlíková Jitka ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Po tomto tématu byla řešena spolupráce pracovní skupiny DPV a OS Život bez střeva. Byla zde řešena i mezinárodní spolupráce, přičemž na setkání byl pozván pacient z Polska – Marek Lichota, který zde měl svojí prezentaci

Další informace ze zahraničí můžete najít zde.
V závěru setkání byla řešena kvalita života s DPV. K tomuto tématu se vyjadřovala MUDr. Meisnerová a MUDr. Szitanyi. Následně se připojil MUDr. Novák, MUDr. Wohl, MUDr. Gojda a další. Hlavním bodem byl dotazník ke kvalitě života s DPV.

________________________________________________________________

Dne 22.3.2013 se od 15:00 hod. v sídle spol. B.Braun Medical s.r.o., Praha konalo setkání členů a příznivců OS Život bez střeva. Pozvánka s programem a zápis z tohoto setkání přiloženo níže.