Posuzování zdravotního stavu

Od 15. 11. 2014 MPSV upravilo posuzování stupně závislosti u zdravotně handicapovaných – Tisková zpráva MPSV

Metodický pokyn ředitele Odboru posudkové služby pro posudkové komise MPSV k nahlédnutí zde. Příloha k tomuto pokynu zde.

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 – více k tématu zde.

K upřesnění či vysvětlení některých pojmů  můžete využít slovníček – lékařská posudková služba ČSSZ.