Členství

Chcete se stát členem našeho spolku? Seznamte se s podmínkami členství ve spolku. 

Většina neziskových organizací funguje díky svým členům. Členy spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby, žijící nebo mající sídlo v České republice či kdekoliv mimo území České republiky. Členství ve spolku je dobrovolné na základě osobního přesvědčení a souhlasu se stanovami. Členství zakládá možnost aktivní účasti na rozhodování spolku.

Pokud máte o členství ve spolku zájem, prosíme vyplňte přihlášku,  podepište, oskenujte a zašlete e-mailem na adresu: info@zivotbezstreva.cz

popř. odešlete poštou na adresu:

Život bez střeva, z.s.
Sídlo: Wiesenthalova 1034/6, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
 

Co členství ve spolku obnáší

Přesný výpis práv a povinností člena spolku naleznete ve stanovách. S tímto také úzce souvisí otázka, pro koho je spolek určen. V úvodu píšeme, že členem se může stát každý, ale to ještě neznamená, že se jím každý stát musí. Od členů se předpokládá hlubší zájem o činnost spolku a hlavně vůle aktivně a osobně se na této činnosti podílet. Pokud tedy takový člověk jste, tak je spolek určen právě pro vás.

Členské příspěvky

Placení členských příspěvků je jednou ze základních povinností členů spolku. Příspěvky se platí na kalendářní rok. Výši členského příspěvku na základě návrhu výboru spolku každoročně stanovuje členská schůze.

Pro rok 2018 byl navržen a schválen členský příspěvek 400 Kč/rok.

Rozhodnutí o přijetí člena

O přijetí za člena budete vyrozuměni.

Podle stanov podléhá přijetí každého člena spolku rozhodnutí výkonného výboru. Vzhledem k tomu se proces přijetí může protáhnout, ale prosíme o strpení a pochopení.

Členství je možné kdykoli ukončit písemným sdělením. Z titulu členství ve spolku, nevzniká členu spolku právo na majetkový podíl a tudíž na jakékoliv finanční vyrovnání.

Registrace na webových stránkách

Registrace není podmíněna členstvím ve spolku. K přidělení uživatelského jména a hesla nás kontaktujte zde.