Stanovy a interní směrnice

Stanovy spolku

Nové stanovy spolku „Život bez střeva, z.s.“, které jsou v účinnosti od 16.6.2017, si můžete pročíst zde.

Originál stanovy k nahlédnutí u koordinátorky – Svobodová Iva.

Interní směrnice spolku

IS-01-18 – Interní směrnice upravující nakládání s osobními údaji ve spolku Život bez střeva, z. s.