Zákony a vyhlášky

č. 48/1997 Sb. – Zákon o veřejném zdravotním pojištění

č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník

č. 108/2006 Sb. – Zákon o sociálních službách

č. 140/1994 Sb. – Zákon o sociálním zabezpečení

č. 182/1991 Sb. – Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

č. 254/2014 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 268/2014 Sb. – Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje zacházení se zdravotnickými prostředky a jejich příslušenstvím.

č. 326/2014 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví,  kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Registrační listy zdravotních výkonů – vydaných vyhláškou č. 326/2014 Sb.

č. 329/2011 Sb. – Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

č. 329/2014 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 372/2011 Sb. – Zákon o zdravotních službách

č. 505/2006 Sb. – Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách