Světový den DUV 2018

15. října 2018 – Světový den domácí umělé výživy (DUV)

Vážení členové a příznivci spolku Život bez střeva chceme Vás informovat o světovém dni domácí umělé výživy (DUV), který je vázán ke dni 15. října.  Tiskovou zprávu vydanou k tomuto dni si můžete přečíst v oficiální anglické verzi z PACIFHAN  PACIFHAN Media Release – World HAN Day – October 2018 i ve volném překladu do češtiny SvetDenDUV2018.

“Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék, nechť je tvým jídlem.” – Hippokratés