Odpověď na: Pumpa Mini Rythmic PN+

O nás Fóra Obecná Pumpa Mini Rythmic PN+ Odpověď na: Pumpa Mini Rythmic PN+

#4362

Vážená paní Musilová,
děkuji za Váš dotaz.
V podstatě mají pacienti možnost získat pumpu Micrel už teď a to od společnosti B. Braun Medical, která je od letošního dubna oficiálním a jediným dovozcem této pumpy do ČR. Zakoupení pumpy a k ní příslušných infuzních setů by ale bylo na Vaše/pacientovy vlastní náklady.
Nicméně vzhledem k pořizovací ceně se domnívám, že koupě není pro většinu pacientů ta nejschůdnější cesta a proto byla zahájena jednání se zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví s cílem umístit pumpu a sety na seznam plně hrazených zdravotnických pomůcek pro domácí parenterální výživu. Kdy přesně budeme znát výsledky těchto jednání nejsem v tuto chvíli schopna odhadnout.
V každém případě doporučuji sdělit zájem o tuto pumpu Vašemu/pacientovu lékaři. Lékaři z center domácí parenterální výživy se sdružují v pracovní skupině DPV, která se výše zmíněných jednání také účastní. Bude jen ku prospěchu věci, když budou vědět, že pacienti malou pumpu chtějí.
Monika Malíčková